โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 25
งบประมาณ : 2,800,000 บาท
เพิ่มเติม..