โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฐิติพร พันธุ์ดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ