โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิชัย ชิณบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์