โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
ข่าวประชาสัมพันธ์
ณะครูโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ (อ่าน 29) 21 พ.ย. 63
ต้อนรับ ครูมาบรรจุใหม่ นายพีรัสม์ทองประพันธ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (อ่าน 41) 21 พ.ย. 63
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 54) 31 ส.ค. 63
กิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 63) 16 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 74) 16 ส.ค. 63
คณะครูร่วมลงนามถวายพระพร (อ่าน 74) 16 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวบทอาศิรวาทและคํากล่าว ถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 60) 16 ส.ค. 63
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสม (อ่าน 74) 16 ส.ค. 63