โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
คณะผู้บริหาร

น.ส.ปภาภัสสร์ กิจจ์โชคธนากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร