โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนิภาพร สะดีวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1