โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนัทนที พรหมมา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัลลภ รัชนิพนธ์
ครู คศ.2