โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพีรัสม์ ทองประพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ