โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
ภาพกิจกรรม
จัดอบรมเสริมสร้างให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปภาภัสสร์ กิจจ์โชคธนากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตำบลหิน จัดอบรมเสริมสร้างให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประทีป ปั้นอยู่ นิติกร ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นวิทยากร เพื่อดำเนินการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,18:07   อ่าน 9 ครั้ง